banner

Stemwijzer


Om net afgestudeerde studenten voor Nijmegen te behouden moeten er minimaal 500 extra middeldure huurwoningen worden bijgebouwd.

Hoe belangrijk is dit voor u?

Niet belangrijk Erg belangrijk


De gemeente moet faciliteren dat onderwijsinstellingen en werkgevers met elkaar in contact komen om de baankansen van net afgestudeerden in Nijmegen te vergroten.

Hoe belangrijk is dit voor u?

Niet belangrijk Erg belangrijk


De gemeente moet culturele instellingen blijvend subsidiëren om kunst en cultuur voor iedereen (dus ook voor studenten) toegankelijk te maken.

Hoe belangrijk is dit voor u?

Niet belangrijk Erg belangrijk


Er moeten meer studentenkamers bijgebouwd worden door woningcorporaties. (SSHN)

Hoe belangrijk is dit voor u?

Niet belangrijk Erg belangrijk


De gemeente kan zelf banen creëren door 500 stadsbanen in het leven te roepen die nuttig werk doen.

Hoe belangrijk is dit voor u?

Niet belangrijk Erg belangrijk


Milieuzones zijn een inefficiënte en onrechtvaardige manier om luchtvervuiling tegen te gaan.

Hoe belangrijk is dit voor u?

Niet belangrijk Erg belangrijk


De gemeentes van studentensteden moeten landelijk pleiten voor de herinvoering van de basisbeurs.

Hoe belangrijk is dit voor u?

Niet belangrijk Erg belangrijk


Er moet meer geld besteed worden aan sport dan aan cultuur.

Hoe belangrijk is dit voor u?

Niet belangrijk Erg belangrijk


Nijmegen moet de belastingen en regels voor ondernemers en bedrijven verminderen zodat er meer stageplaatsen en banen in Nijmegen komen.

Hoe belangrijk is dit voor u?

Niet belangrijk Erg belangrijk


Duurzaamheid moet voor iedereen toegankelijk zijn, daarom moeten de subsidies inkomensafhankelijk worden.

Hoe belangrijk is dit voor u?

Niet belangrijk Erg belangrijk


Het invoeren van quota voor studentenkamers is een goed idee.

Hoe belangrijk is dit voor u?

Niet belangrijk Erg belangrijk


De gemeente kan het beste investeren in openbaar vervoer en fietsen voor de bereikbaarheid van de onderwijsinstellingen, de auto is minder belangrijk.

Hoe belangrijk is dit voor u?

Niet belangrijk Erg belangrijk


Invoering van een basisinkomen geeft iedereen een eerlijkere kans op een goede studie en een betaalde baan.

Hoe belangrijk is dit voor u?

Niet belangrijk Erg belangrijk


Nijmegen moet hard optreden en maatregelen treffen tegen discriminatie voor werk- en stagezoekenden.

Hoe belangrijk is dit voor u?

Niet belangrijk Erg belangrijk


Klaar

Let erop dat je alle vragen hebt ingevuld.