banner

Over deze stemwijzer

Deze stemwijzer is gemaakt door Thomas van Oss in opdracht van Studentenvakbond AKKU.
De vragen zijn opgesteld door AKKU.


Achtergrondfoto banner

Straatzicht op de Van Schaeck Mathonsingel by Michielverbeek (Own work) [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons